Category Matematika za 6. razred

 • Celi brojevi

  72 Lekcija in

  Skup celih brojeva – Apsolutna vrednost celih brojeva – Upoređivanje celih brojeva – Sabiranje celih brojeva – Oduzimanje celih brojeva – Množenje celih brojeva – Deljenje celih brojeva – Izrazi sa celim brojevima – Jednačine sa celim brojevima – Nejednačine sa celim brojevima

  Preview this course - (7 preview lessons)

 • Trougao

  73 Lekcija in

  Trougao – Stranice trougla – Uglovi trougla – Odnos stranica i uglova trougla – Podudarnost trouglova – Konstrukcije trouglova – Opisana kružnica trougla – Upisana kružnica trougla – Visina trougla – Ortocentar trougla – Težišna duž trougla – Težište trougla – Značajne tačke trougla

  Preview this course - (7 preview lessons)

 • Racionalni brojevi

  98 Lekcija in

  Skup racionalnih brojeva. Upoređivanje racionalnih brojeva. Decimalni zapis racionalnog broja. Sabiranje racionalnih brojeva. Oduzimanje racionalnih brojeva. Množenje racionalnih brojeva. Deljenje racionalnih brojeva. Izrazi sa racionalnim brojevima. Jednačine sa racionalnim brojevima. Nejednačine sa racionalnim brojevima. Procenti i primena.

  Preview this course - (9 preview lessons)

 • Četvorougao

  46 Lekcija in

  Četvorougao – Uglovi četvorougla – Paralelogram – Konstrukcije paralelograma – Trapez – Konstrukcija trapeza – Deltoid

  Preview this course - (5 preview lessons)

 • Površina trougla i četvorougla

  36 Lekcija in

  Površina kvadrata i pravougaonika – Površina trougla – Površina paralelograma – Površina trapeza – Površina četvorougla sa normalnim dijagonalama.

  Preview this course - (4 preview lessons)

Scroll Up