Jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom

Moduli


Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Primena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom

Rešavanje linearnih nejednačina sa jednom nepoznatom

Scroll Up