Osna simetrija za 5. razredOsna simetrija iz matematike za 5. razred obrađuje zadatke pomoću kojih možete naučiti šta je osna simetrija, šta su osnosimetrične figure, kako da ih prepoznate i sami nacrtate. Kako se konstruiše simetrala duži i simetrala ugla i kako se rešavaju zadaci sa simetralama takođe možete naučiti iz lekcija ispod. Deo lekcija je besplatan, a za pristup svim lekcijama, zadacima i testovima neophodna je kupovna članarine.

Osna simetrija

Moduli


Scroll Up