Category Matematika za 8. razred

  • Sistemi jednačina sa dve nepoznate

    40 Lekcija in

    Linearna jednačina sa dve nepoznate – Sistemi linearnih jednačina sa dve nepoznate – Grafički prikaz sistema jednačina – Ekvivalentni sistemi – Rešavanje sistema jednačina metodom zamene – Metoda zamene – Rešavanje sistema jednačina metodom suprotnih koeficijenata – Metoda suprotnih koeficijenata – Primena sistema linearnih jednačina

    Preview this course - (4 preview lessons)

Scroll Up