Izračunavanje aritmetičke sredine na primeru proseka ocena. Izračunavanje prosečne odnosno srednje ocene na kraju razreda se svodi na izračunavanje aritmetičke sredine vrednosti svih ocena na kraju razreda. [trajanje videa 5:06]

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up