2 komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
  1. Stokton Tintor 21. 01. 2018. at 06:41 #

    Proizvoljne vrednosti za x koje upisujemo u tablicu nisu bile identične za obe jednačine u sistemu. U 1. jednačini x je imalo vrednosti 0 i 2, a u drugoj 0 i 4. Moje pitanje je, da li to smemo da uradimo samo kada su obe jednačine iste? Hvala.

    • Saša Popović 22. 01. 2018. at 10:11 #

      Proizvolne vrednosti za x koje uzimamo kada popunjavamo tabelu su bukvalno proizvoljne i nema veze sa oblikom jednačina. Jedino o čemu treba voditi računa je da se izabere takvo x koje će nam dati lepo y (ceo broj) kako bismo mogli što preciznije nacrtati ove tačke koje određuju pravu.

Scroll Up