Upsss!!! Video koji prikazuje način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

Izračunavanje brojne vrednosti složenog izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima, kada su razlomci u izrazu dati kao promenljive. Sve razlomke pretvorićemo u decimalne brojeve i kao takve ih zameniti u izraz. Množenjem, sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva izračunaćemo vrednost izraza. [trajanje videa 5:08]

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up