Upsss!!! Video koji prikazuje način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima, decimalnim brojevima i mešovitim brojevima. U brojevnim izrazima sa zagradama imamo decimalne brojeve, razlomke i mešovite brojeve. Decimalne i mešovite brojeve pretvorićemo u razlomke pa sabiranjem, oduzimanjem, množenjem i deljenjem izračunaćemo vrednost izraza. [trajanje videa 6:27]

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up