Upsss!!! Video koji prikazuje način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. U izrazu imamo razlomak koji u brojiocu ima takođe izraz sa razlomcima i decimalnim brojevima. Prvo sređujemo imenioc i brojilac složenog razlomka, nakon toga primenom računskih operacija izračunavamo brojnu vrednost. [trajanje videa 5:08]

Lesson tags: matematika, paid content

3 komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
  1. BozaGasa 03. 05. 2019. at 17:51 #

    Saša oprostite, u komentaru ste napisali da 11 podeli sa 5 umesto sa 2, da se neko dodatno ne zbuni!

  2. vesna seferagic 31. 03. 2019. at 08:30 #

    Kada 11 podelimo sa 2 to je 5 i ostatak 1 znaci 5,1 u decimalnom apisu . A u zadatku stoji 5,2

Scroll Up