Upsss!!! Video koji prikazuje način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

Izračunavanje vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. Izrazi su zadati kao razlomci u čijim imeniocima i brojiocima imamo brojevne izraze sa razlomcima i decimalnim brojevima. Zadatak započinjemo sređivanjem imenioca i brojioca složenog razlomka. [trajanje videa 6:32]

Lesson tags: matematika, paid content

2 komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
  1. ljubomir2007 08. 09. 2019. at 16:24 #

    zasto nema zadataka u ovim lekcijama

    • Saša Popović 09. 09. 2019. at 11:04 #

      Još uvek nisu izrađeni, trebalo bi da budu kada te lekcije stignu na obradu u školi, što je negde u februaru.

Scroll Up