Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. U ovom zadatku prvo sređujemo razlomke koji u imeniocima i brojiocima imaju decimalne brojeve. Nakon toga vodeći računa o tome da operacije deljenja i množenja imaju prednost u odnosu na sabiranje i oduzimanje izračunavamo vrednost izraza. [trajanje videa 4:03]

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up