Upsss!!! Video koji prikazuje način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

Rešavanje složene jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima. Jednačine su zadate kao proizvod razlomka odnosno decimalnog broja i izraza u zagradi i taj proizvod je jednak nuli. Kako ni decimalni broj ni razlomak nisu nula, izraz dat u zagradi mora biti nula, pa se rešavanje ovih komplikovanih jednačina svodi na određivanje nepoznate za koju je izraz u zagradi jednak nuli. [trajanje videa 4:29]

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up