Upsss!!! Video koji prikazuje način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

Rešavanje komplikovane nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima kroz dva primera. Nepoznata se nalazi u zagradi koja je u jednom primeru delilac, a u drugom činilac. Decimalne brojeve iz nejednačine pretvorićemo u razlomke. Zagrade sa promenljivom posmatraćemo kao delilac ili činilac i rešavanjem ovakve nejednačine dobiti jednostavnije nejednačine bez zagrada koje možemo lako rešiti. [trajanje videa 8:18]

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up