379. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje određivanje mera uglova u komplikovanijim zadacima. U jedanaest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite unutrašnje uglove u figuri koja se sastoji od kvadrata i jednakostraničnih trouglova.

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up