Upsss!!! Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.
ovaj i još 1.500 ostalih videa

386. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine trapeza kada nisu date veličine koje se neposredno mogu zameniti u formulu. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate površinu jednakostraničnog trapeza sa uglom na osnovici od 60 stepeni kada je dat poluprečnik opisane kružnice tog trapeza.

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up