404. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje zapremine jednakoivične piramide kada neophodni elementi nisu neposredno dati. U dvanaest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite zapreminu pravilne trostrane jednakoivične piramide kada je data razlika površina cele piramide i njene osnove.

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up