405. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine i zapremine četvorostrane piramide kada neophodni elementi nisu dati neposredno. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate površinu i zapreminu pravilne četvorostrane piramide kada je data površina osnove i visina bočne strane.

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up