406. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje zapremine kupe i zapremine lopte u zadacima kada neophodni podaci nisu dati neposredno. U sedam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate odnos zapremine kupe i zapremine lopte kada je data površina osnove kupe, udao koji izvodnica kupe gradi sa osnovom i poluprečnik lopte.

Lesson tags: matematika, paid content

Nema komentara

Samo prijavljeni Aktivni Članovi mogu ostavljati komentare i postavljati pitanja u vezi ove lekcije.
Još uvek nema komentara na ovu lekciju.
Scroll Up