Matematika za osnovnu školu

Zadatak 436 – Završni ispit 2019

Length: 6 minutes

436. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje očitavanje vrednosti sa dijagrama u okviru problemskih zadataka. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti obrada podataka iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da sa dijagrama očitate zadate vrednosti i te vrednosti primenite u proporciji.

Zadatak 420 – Završni ispit 2019

Length: 3 minutes

420. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje upotrebu i pretvaranje mernih jedinica za površinu u tekstualnim zadacima. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti merenje iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da hektare i are pretvorite u kvadratne metre i to primenite u tekstualnom zadatku.

Zadatak 404 – Završni ispit 2019

Length: 13 minutes

404. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje zapremine jednakoivične piramide kada neophodni elementi nisu neposredno dati. U dvanaest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite zapreminu pravilne trostrane jednakoivične piramide kada je data razlika površina cele piramide i njene osnove.

Zadatak 388 – Završni ispit 2019

Length: 7 minutes

388. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine trapeza kada nisu date veličine koje se neposredno mogu zameniti u formulu. U sedam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate površinu trapeza kada je data dužina jedne osnovice sa uglovima na njoj i dužina jednog kraka.

Zadatak 372 – Završni ispit 2019

Length: 6 minutes

372. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje tekstualne zadatke sa sistemom linearnih jednačina i procentima. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom procenata i sistema jednačina rešite složeni tekstualni zadatak.

Zadatak 356 – Završni ispit 2019

Length: 5 minutes

356. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje vrednosti izraza sa stepenima i izraza sa kvadratnim korenima. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost korena decimalnog broja i kako se izračunava vrednost korena rastavljanjem na potkorene veličine na činioce.

Zadatak 340 – Završni ispit 2019

Length: 4 minutes

340. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje tekstualne zadatke sa brojevnim izrazima. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit.

Scroll Up