Matematika za osnovnu školu

Zadatak 322 – Završni ispit 2019

Preview

Length: 7 minutes

322. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i njime se ispituje određivanje vrednosti složenijeg brojevnog izraza. U deset minuta videa detaljno i postupno je objašnjen načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost složenog izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima i kako se izračunava vrednost komplikovanijeg dvojnog razlomka.

Zadatak 338 – Završni ispit 2019

Length: 6 minutes

338. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje tekstualne zadatke sa brojevnim izrazima. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit.

Zadatak 347 – Završni ispit 2019

Length: 8 minutes

347. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje rešavanje linearne nejednačine. U sedam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da rešite složeniju linearnu nejednačinu i odredite skup njenih rešenja.

Zadatak 363 – Završni ispit 2019

Length: 7 minutes

363. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje linearne funkcije. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite linearnu funkciju koja je zadata tabelom.

Zadatak 379 – Završni ispit 2019

Length: 11 minutes

379. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje određivanje mera uglova u komplikovanijim zadacima. U jedanaest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite unutrašnje uglove u figuri koja se sastoji od kvadrata i jednakostraničnih trouglova.

Zadatak 395 – Završni ispit 2019

Length: 6 minutes

395. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje određivanje mere centralnog ugla u složenijim zadacima. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da na osnovu poluprečnika kruga i površine kružnog isečka odredite centralni ugao kruga.

Zadatak 410 – Završni ispit 2019

Length: 6 minutes

410. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje zapremine valjka u zadacima kada potrebne vrednosti nisu date direktno. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava zapremina valjka kada je data njegova površina kao i odnos prečnika osnove i visine valjka.

Zadatak 427 – Završni ispit 2019

Length: 4 minutes

427. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu približnih vrednosti brojeva. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti merenje iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom približne vrednosti brojeva odredite vrednost proizvoda velikih brojeva.

Scroll Up