Matematika za osnovnu školu

Razmera – Zadatak 3

Preview

Length: 4 minutes

Izračunavanje udaljenosti dva grada na osnovu geografske karte i razmere date na toj karti. Odnos rastojanja između dva grada na karti i stvarnog rastojanja u prirodi jednak je razmeri datoj na karti. [trajanje videa 3:12]

Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 1

Length: 9 minutes

Rešavanje složene jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima kroz dva primera. U oba primera decimalne i mešovite brojeve pretvorićemo u razlomke kako bi dobili jednačinu kaja sadrži samo razlomke. Oslobodićemo se zagrada i nakon toga rešiti jednačine [trajanje videa 8:06]

Scroll Up