Matematika za osnovnu školu

Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 3

Length: 4 minutes

Rešavanje složenije jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima zadate u vidu tekstualnog zadatka. Pažljivim čitanjem teksta zadatka postavićemo jednačinu. Decimalni broj zamenićemo razlomkom, oslobodićemo se zagrade i rešiti jednačinu. [trajanje videa 3:03]

Procenti – Zadatak 3

Preview

Length: 6 minutes

Zapisivanje procenta u obliku razlomka i decimalnog broja. Kada procenat želimo da iskažemo u obliku razlomka, vrednost procenata upisujemo u brojilac razlomka čiji je imenilac broj 100. Daljim deljenjem brojioca i imenioca dobijenog razlomka dobijamo decimalni broj koji predstavlja procenat s početka. [trajanje videa 5:48]

Scroll Up