Sadršaj samo za aktivne članove

Jednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 4

Length: 4 minutes

Rešavanje tekstualnog zadatka u okviru jednačina sa razlomcima i decimalnim brojevima. Pažljivim čitanjem teksta zadatka postavićemo jednačinu. Razlomak iz jednačine zamenićemo decimalnim brojem i nakon toga rešiti jednačinu. [trajanje videa 3:53]

Procenti – Zadatak 4

Length: 4 minutes

Izračunavanje procenta od zadatog broja. Zadati procenat nekog broja izračunava se tako što se vrednost procenta stavi u brojilac razlomka u čijem je imeniocu broj 100 i tim razlomkom se pomnoži dati broj. [trajanje videa 3:33]

Scroll Up