Sadršaj samo za aktivne članove

Zadatak 332 – Završni ispit 2019

Preview

Length: 5 minutes

332. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje deljivost u okviru tekstualnih zadataka. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se određuje broj deljiv sa 6 čije su sve cifre različite.

Scroll Up