Sadršaj samo za aktivne članove

Nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima – Zadatak 3

Length: 6 minutes

Rešavanje složene nejednačine sa razlomcima i decimalnim brojevima koja je zadata tekstualno. Pažljivim čitanjem teksta zadatka postavićemo nejednačinu. Zamenićemo decimalne brojeve u nejednačini razlomcima. Proizvod u kome se nalazi promenljiva posmatraćemo kao deo nejednačine sa sabiranjem i rešiti je, nakon toga zagradu sa promenljivom posmatraćemo kao činilac u nejednačini koju ćemo rešiti i dobiti jednostavnu nejednačinu sa razlomcima iz koje lako možemo odrediti promenljivu. [trajanje videa 5:14]

Osna simetrija – Zadatak 3

Length: 7 minutes

Kako se crta trougao simetričan datom trouglu u odnosu na datu pravu. Zadatak rešavamo tako što određujemo tačke simetrične tačkama koje predstavljaju temena datog trougla. Kada odredimo sve tri simetrične tačke spajamo ih i dobijamo trougao simetričan datom trouglu. [trajanje videa 6:13]

Scroll Up