Sadršaj samo za aktivne članove

Zadatak 328 – Završni ispit 2019

Length: 7 minutes

328. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i njime se ispituje određivanje vrednosti složenijeg brojevnog izraza. U šest minuta videa detaljno i postupno je objašnjen načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate vrednost razlomka koji u imeniocu i brojiocu ima izraze sa razlomcima i decimalnim brojevima.

Zadatak 353 – Završni ispit 2019

Length: 4 minutes

353. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje zadatke sa stepenima. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost složenog izraza sa stepenima i kako se izračunava kvadratni koren kvadrata negativnog broja.

Zadatak 369 – Završni ispit 2019

Length: 7 minutes

369. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu sisteme linearnih jednačina i proporcija. U sedam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom sistema jednačina i proporcije rešite tekstualni zadatak.

Zadatak 385 – Završni ispit 2019

Length: 4 minutes

385. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine osenčenih figura. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate površinu osenčenog dela jednakostraničnog trougla.

Zadatak 401 – Završni ispit 2019

Length: 7 minutes

401. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine piramide u zadacima kada neophodni elementi nisu dati neposredno. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava površina pravilne trostrane piramide kada je data dužina bočne ivice i ugao koji te ivice zaklapaju.

Scroll Up