Tag za lekcije sa otvorenim testovima

Procenti – Zadatak 3

Preview

Length: 6 minutes

Zapisivanje procenta u obliku razlomka i decimalnog broja. Kada procenat želimo da iskažemo u obliku razlomka, vrednost procenata upisujemo u brojilac razlomka čiji je imenilac broj 100. Daljim deljenjem brojioca i imenioca dobijenog razlomka dobijamo decimalni broj koji predstavlja procenat s početka. [trajanje videa 5:48]

Osna simetrija – Zadatak 1

Preview

Length: 7 minutes

Kako se određuju tačke simetrične datim tačkama u odnosu na datu pravu. U ovoj lekciji naučićete osnu simetriju tačke i kako izgleda osnosimetrična tačka tačke koja se nalazi na osi simetrije. [trajanje videa 6:24]

Scroll Up