Tag za lekcije sa otvorenim testovima

Osnosimetrične figure – Zadatak 4

Preview

Length: 4 minutes

Crtanje osnosimetrične figure. U zadatku je data nedovršena slika kuće. Docrtavanjem delova kuće potrebno je da dobijemo figuru koja je osnosimetrična. [trajanje videa 3:37]

Scroll Up