Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Izrazi sa celim brojevima - Zadatak 10

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Izračunaj vrednost izraza.1

    5(a-b)-(b+(-10)\cdot (-1)-a)\cdot (-10) \\ \\ za \quad a=8 \quad i \quad b=2

  2. 2 Izračunaj vrednost izraza.1

    -4\cdot (a-b)-(b+4\cdot (-2)-a)\cdot 2 \\ \\ za \quad a=6 \quad i \quad b=7

  3. 3 Izračunaj vrednost izraza.1

    [y-(x+(-2))]\cdot (-7)-6\cdot 4x:(-6) \\ \\ za \quad x=-9 \quad i \quad y=-4

Scroll Up