Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Konstrukcije trouglova - Zadatak 5

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Konstruiši trougao čije stranice imaju dužine od 12 cm, 8 cm i 7 cm. Uglomerom izmeri meru ugla naspram stranice 8 cm. Od ponuđenih mera obeleži onu koja je približna meri izmerenog ugla.1
  2. 2 Konstruiši trougao čije stranice imaju dužine od 10 cm, 7 cm i 5 cm. Uglomerom izmeri meru ugla naspram stranice 7 cm. Od ponuđenih mera obeleži onu koja je približna meri izmerenog ugla.1
  3. 3 Konstruiši trougao čije stranice imaju dužine od 5 cm, 9 cm i 11 cm. Uglomerom izmeri meru ugla naspram stranice 11 cm. Od ponuđenih mera obeleži onu koja je približna meri izmerenog ugla.1
Scroll Up