Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Kružnica i krug - Zadatak 1

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 U svesci pomoću šestara nacrtaj i obeleži kružnicu k poluprečnika r=4 cm.1
  2. 2 Rastojanje od centra kružnice do bilo koje tačke na kružnici je jednako poluprečniku kružnice.1
  3. 3 Kada je kružnica k obeležena kao k(S, r) tada je poluprečnik kružnice dat kao:1
  4. 4 Kružnica se obeležava malim slovom, dok se krug obeležava velikim slovom latinice.1
  5. 5 Kružnica i krug su isti geometrijski objekti i među njima nikakve razlike.1
Scroll Up