Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Operacije sa skupovima - Zadatak 3

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Nacrtaj Venov dijagram za date skupove A, B i C. Od ponuđenih elemenata obeleži sve elemente skupa (A∩B)\C.1

    A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~6\le a+1\le 10 \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~b~\textless ~6 \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~c~\text{je neparan jednocifreni broj} \}

  2. 2 Nacrtaj Venov dijagram za date skupove A, B i C. Od ponuđenih elemenata obeleži one elemente koji ne pripadaju skupu (A∪B)\C.1

    A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~2~\textless ~a-1\le 7 \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~2\le b~\textless ~7 \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~c~\text{je paran jednocifreni broj} \}

Scroll Up