Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Podudarnost trouglova - Zadatak 6

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Ako dva trougla imaju jednaku po jednu stranicu i jednake na njoj nalegle uglove, tada su ta dva trougla podudarna po stavu:1
  2. 2 Tačka O je središte duži AC i ugao u tački A jednak je uglu u tački C. Od ponuđenih jednakosti obeleži tri koje po stavu USU o podudarnosti trouglova dokazuju da je ∆AOD ≅ ∆BOC.1
    podudarnost-trouglova-6-2-2
  3. 3 Dijagonale pravougaonika polove jedna drugu u tački E. Koje jednakosti po USU stavu dokazuju podudarnost ∆ABE i ∆CDE?1
    podudarnost-trouglova-6-3-1
Scroll Up