Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Podudarnost trouglova - Zadatak 7

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Ako su sve tri stranice jednog trougla jednake odgovarajućim stranicama drugog trougla, tada su ta dva trougla podudarna po stavu:1
  2. 2 Obeleži jednakosti koje po SSS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da dijagonala pravougaonika sa slike deli ovaj pravougaonik na dva podudarna trougla.1
    podudarnost-trouglova-7-2-2
  3. 3 Tačka O deli osnovicu jednakokrakog trougla sa slike na dva jednaka dela. Koje od ponuđenih jednakosti po SSS stavu dokazuju da duž OC deli ovaj trougao na dva podudarna?1
    podudarnost-trouglova-7-3-1
Scroll Up