Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Podudarnost trouglova - Zadatak 9

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Trougao ABC je jednakokraki i tačke D i E dele njegovu osnovicu na tri jednaka dela. Koja od sledećih tvrđenja su tačna?1
    podudarnost-trouglova-9-1
  2. 2 Duži CE i CD dele jednakokraki trougao sa slike na tri trougla od kojih su ∆AEC i ∆BDC podudarni. Koje od sledećih jednakosti su tačne?1
    podudarnost-trouglova-9-2
Scroll Up