Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Poluprava, poluravan, duž - Zadatak 5

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Precrtaj u svesku duži sa slike, pa na proizvoljnoj pravoj konstruiši duž jednaku zbiru duži AB i CD. Lenjirom izmeri dužinu dobijene duži i upiši je u odgovarajuće polje.1
    poluprava-poluravan-duz-5-1
  2. 2 U svesku precrtaj duži sa slike. Dužine duži date su ispod. Konstruiši duž dužine jednaku zbiru dužina duži AB i CD. Koliko je dužina konstruisane duži?1

    AB=6~cm \\ \\ CD=8~cm \\ \\ EF=10~cm \\ \\ GH=12~cm

    poluprava-poluravan-duz-5-2
Scroll Up