Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

Prosti i složeni brojevi - Zadatak 2

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Skup B je podskup skupa A i čine ga svi elementi skupa A koji su prosti brojevi. Koji element nedostaje u skupu B i potrebno ga je upisati u kružić?1

    A=\{ x~|~x\in N~\text{i}~7\le x\textless 12 \} \\ \\ B=\{ 7,~\bigcirc  \}

  2. 2 Skup B je podskup skupa A i čine ga svi elementi skupa A koji su prosti brojevi. Koji element nedostaje u skupu B i potrebno ga je upisati u kružić?1

    A=\{ x~|~x\in N~\text{i}~1\textless x\le 6 \} \\ \\ B=\{ 2,~3,~\bigcirc \}

  3. 3 Skup B je podskup skupa A i čine ga svi elementi skupa A koji su složeni brojevi. Koji element nedostaje u skupu B i potrebno ga je upisati u kružić?1

    A=\{ x~|~x\in N~\text{i}~29\le x\le 33 \} \\ \\ B=\{ \bigcirc ,~32,~33 \}

Scroll Up