Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Deljenje celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik.1

  -56:8=

 2. 2 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova F?1
  deljenje-celih-brojeva-vezba-2-2
 3. 3 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova E?1
  deljenje-celih-brojeva-vezba-2-1
 4. 4 Izračunaj.1

  (-787-(-264):22+509):(-19)=

 5. 5 Izračunaj.1

  (202+(-110):22-(-543)):(-20)=

 6. 6 Koliko puta je količnik brojeva 1944 i 9 veći od količnika brojeva –36 i –6?1
 7. 7 Koliko puta je količnik brojeva –4144 i 8 veći od količnika brojeva 28 i –2?1
 8. 8 Odredi broj sedam puta manji od apsolutne vrednosti količnika brojeva 784 i –14.1
 9. 9 Odredi broj osam puta manji od apsolutne vrednosti količnika brojeva –1040 i –26.1
Scroll Up