Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje decimalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik.1

  4,78:1000

 2. 2 Izračunaj količnik.1

  6,91:100

 3. 3 Koji broj je potrebno upisati na linije da bi jednakost bila tačna?1

  7,95~cm=~~\_\_\_\_~~~m

 4. 4 Koji broj je potrebno upisati na linije da bi jednakost bila tačna?1

  52,7~dm=~~\_\_\_\_~~~m

 5. 5 Izvrši deljenje.1

  37,62:6,6

 6. 6 Izvrši deljenje.1

  5:4

 7. 7 Koji od ponuđenih decimalnih brojeva je najpribližniji količniku brojeva C i B datih u tabeli?1
  deljenje-decimalnih-brojeva-4-1
 8. 8 Koji od ponuđenih decimalnih brojeva je najpribližniji količniku brojeva E i C datih u tabeli?1
  deljenje-decimalnih-brojeva-4-1
 9. 9 Izračunaj.1

  9,14+1,23:8,2-5,368:4,4

 10. 10 Izračunaj.1

  7-3,358:1,46-1,876:9,38

 11. 11 Koji broj je 17 puta manji od količnika brojeva 12,93292 i 15,4?1
 12. 12 Koji broj je 18 puta manji od količnika brojeva 186,1056 i 3,6?1
Scroll Up