Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-33}{46} \right):\left( \dfrac{11}{-23} \right)

 2. 2 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{26}{14}:\left( \dfrac{13}{-286} \right)

 3. 3 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-93}{13} \right):\dfrac{33}{39}

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  3,4+\left( {-8,1} \right):4,36

 5. 5 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-9,62} \right):\dfrac{63}{100}

 6. 6 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  9,86-\left( {-1,94} \right):3,88

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{6}{9}}{\dfrac{36}{46}}=

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2\dfrac{8}{18}}{4\dfrac{4}{6}}=

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{35}{11}}{5}=

 10. 10 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {7,525:3,5+10} \right|}{\left| {29,16:\left( {-5,4} \right)} \right|}

 11. 11 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {4,86:1,2-9} \right|}{\left| {-14,52:3,3} \right|}

 12. 12 Izračunaj pa odaberi tačno rešenje.1

  \dfrac{3\cdot \dfrac{20}{0,7}-6}{\dfrac{3,5+0,5\cdot 9}{10}+19}

 13. 13 Izračunaj količnik brojeva (-A) i (-B) pa obeleži tačno rešenje, ako je :1

  A=\dfrac{1,35\cdot 23,88}{3,98\cdot 9,45} \\ \\ \\B=\dfrac{\dfrac{4}{9}\cdot \left( \dfrac{-1}{7} \right)}{\dfrac{\dfrac{1}{8}}{\dfrac{3}{3}}}

Scroll Up