Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{26}{14}:\left( \dfrac{13}{-286} \right)

 2. 2 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-93}{13} \right):\dfrac{33}{39}

 3. 3 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{13}:\dfrac{25}{26}

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  9,86-\left( {-1,94} \right):3,88

 5. 5 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-2,29} \right):\dfrac{3}{6}

 6. 6 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-9,62} \right):\dfrac{63}{100}

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1\dfrac{34}{56}}{\dfrac{9}{-12}}=

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{8}{57}}{\dfrac{15}{19}}=

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{11}{81}}{\dfrac{44}{18}}=

 10. 10 Izračunaj.1

  \left| {\dfrac{10-3,277:1,45}{-3,6:2,5}} \right|

 11. 11 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {14,5+38,934:\left( {-0,54} \right)} \right|}{\left| {-20,48:1,6} \right|}

 12. 12 Izračunaj pa odaberi tačno rešenje.1

  \dfrac{24+\dfrac{48}{3,5-10\cdot 1,35}}{32+\dfrac{22}{0,7}\cdot 8}

 13. 13 Izračunaj količnik brojeva (-A) i B pa obeleži tačno rešenje, ako je :1

  A=\dfrac{2,4\cdot 14,6}{7,3\cdot 7,2} \\ \\ \\B=\dfrac{\dfrac{1}{4}\cdot 1\dfrac{4}{9}}{\dfrac{\dfrac{3}{8}}{\dfrac{6}{3}}}

Scroll Up