Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{44}{-5} \right):\dfrac{12}{65}

 2. 2 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{13}:\dfrac{25}{26}

 3. 3 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{150}{21}:\left( \dfrac{-15}{49} \right)

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-2,29} \right):\dfrac{3}{6}

 5. 5 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  1,54:0,63

 6. 6 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  3,17:7,4

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{6}{9}}{\dfrac{36}{46}}=

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{11}{81}}{\dfrac{44}{18}}=

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{8}{57}}{\dfrac{15}{19}}=

 10. 10 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {2-55,55:\left( {-5,5} \right)} \right|}{\left| {7,92:\left( {-3,6} \right)} \right|}

 11. 11 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {7,525:3,5+10} \right|}{\left| {29,16:\left( {-5,4} \right)} \right|}

 12. 12 Izračunaj pa odaberi tačno rešenje.1

  \dfrac{15\cdot \dfrac{35}{4,2}-27}{\dfrac{2,4-0,2\cdot 5}{18}+7}

 13. 13 Izračunaj količnik brojeva A i (-B) pa obeleži tačno rešenje, ako je :1

  A=\dfrac{5,63\cdot 43,19}{6,17\cdot 50,67} \\ \\ \\B=\dfrac{\dfrac{7}{9}\cdot 1\dfrac{2}{4}}{\dfrac{\dfrac{6}{8}}{\dfrac{3}{9}}}

Scroll Up