Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{150}{21}:\left( \dfrac{-15}{49} \right)

 2. 2 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-99}{350} \right):\left( \dfrac{33}{-35} \right)

 3. 3 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{54}{63}:\left( \dfrac{6}{-9} \right)

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  4,65:1,83

 5. 5 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  3,4+\left( {-8,1} \right):4,36

 6. 6 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  9,7:\left( {-2,7} \right)-\dfrac{12}{60}

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{35}{11}}{5}=

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{6}{9}}{\dfrac{36}{46}}=

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{21}{12}}{7}=

 10. 10 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {4,86:1,2-9} \right|}{\left| {-14,52:3,3} \right|}

 11. 11 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {2-55,55:\left( {-5,5} \right)} \right|}{\left| {7,92:\left( {-3,6} \right)} \right|}

 12. 12 Izračunaj pa odaberi tačno rešenje.1

  \dfrac{3\cdot \dfrac{20}{0,7}-6}{\dfrac{3,5+0,5\cdot 9}{10}+19}

 13. 13 Izračunaj količnik brojeva (-A) i (-B) pa obeleži tačno rešenje, ako je :1

  A=\dfrac{6,36\cdot 16,4}{3,28\cdot 25,44} \\ \\ \\B=\dfrac{\dfrac{9}{3}\cdot \dfrac{3}{7}}{\dfrac{\dfrac{5}{5}}{\dfrac{6}{9}}}

Scroll Up