Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{21}{34}:\dfrac{3}{17}

 2. 2 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{44}{-5} \right):\dfrac{12}{65}

 3. 3 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{72}{-38} \right):\left( \dfrac{-9}{16} \right)

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  9,7:\left( {-2,7} \right)-\dfrac{12}{60}

 5. 5 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-4,81} \right):\dfrac{2}{5}

 6. 6 Izračunaj pa obeleži broj koji je najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-9,62} \right):\dfrac{63}{100}

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1\dfrac{34}{56}}{\dfrac{9}{-12}}=

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2\dfrac{10}{15}}{\dfrac{24}{45}}=

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{\dfrac{11}{81}}{\dfrac{44}{18}}=

 10. 10 Izračunaj.1

  \left| {\dfrac{10-3,277:1,45}{-3,6:2,5}} \right|

 11. 11 Izračunaj.1

  \dfrac{\left| {4,86:1,2-9} \right|}{\left| {-14,52:3,3} \right|}

 12. 12 Izračunaj pa odaberi tačno rešenje.1

  \dfrac{35+\dfrac{12}{1,2+2\cdot 0,75}}{3+\dfrac{12}{0,5}\cdot 2}

 13. 13 Izračunaj količnik brojeva (-A) i B pa obeleži tačno rešenje, ako je :1

  A=\dfrac{1,43\cdot 13,95}{4,65\cdot 11,44} \\ \\ \\B=\dfrac{1\dfrac{1}{8}\cdot \left( {\dfrac{4}{-8}} \right)}{\dfrac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{2}{6}}}

Scroll Up