Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljenje razlomaka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Obeleži broj recipročan datom broju.1

  \dfrac{1}{13}

 2. 2 Obeleži broj recipročan datom broju.1

  \dfrac{11}{24}

 3. 3 Obeleži broj recipročan datom broju.1

  \dfrac{13}{43}

 4. 4 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{4}{9}:\dfrac{16}{37}

 5. 5 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{13}:\dfrac{12}{23}

 6. 6 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{22}{7}:\dfrac{9}{28}

 7. 7 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  11:\dfrac{15}{11}

 8. 8 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{12}:13

 9. 9 Izračunaj količnik pa obeleži tačno rešenje.1

  72:\dfrac{54}{11}

 10. 10 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{120}{133}:15

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{13}{27}:\dfrac{5}{18}

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  45:2\dfrac{4}{13}

Scroll Up