Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljivost sa 2, 4, 5 i 25

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Od ponuđenih brojeva obeleži samo one koji su deljivi brojem 5.1
 2. 2 Od ponuđenih brojeva obeleži samo one koji su deljivi brojem 4.1
 3. 3 Od ponuđenih brojeva obeleži samo one koji su deljivi brojem 2.1
 4. 4 Odredi najmanji trocifreni broj veći od 100 koji je istovremeno deljiv brojevima 2 i 25.1
 5. 5 Odredi najveći četvorocifreni broj koji je istovremeno deljiv brojevima 2, 4 i 25.1
 6. 6 Odredi najveći trocifreni broj koji je istovremeno deljiv brojevima 2, 4 i 25.1
 7. 7 Odaberi cifre koje se mogu staviti umesto zvezdice u broju ispod pa da on bude deljiv sa 4.1

  \overline{287*}

 8. 8 Odaberi cifre koje se mogu staviti umesto zvezdice u broju ispod pa da on bude istovremeno deljiv brojevima 5 i 25.1

  \overline{567*}

 9. 9 Odaberi cifre koje se mogu staviti umesto zvezdice u broju ispod pa da on bude deljiv sa 4.1

  \overline{544*}

Scroll Up