Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Deljivost sa 3 i 9

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Obeleži brojeve koji su deljivi sa tri.1
 2. 2 Broj je deljiv brojem devet ako je zbir njegove poslednje dve cifre deljiv sa devet.1
 3. 3 Obeleži brojeve koji su deljivi sa tri.1
 4. 4 Koje cifra se može staviti umesto zvezdice tako da broj bude deljiv sa devet?1

  \overline{*116}

 5. 5 Koje cifra se može staviti umesto zvezdice tako da broj bude deljiv sa devet?1

  \overline{1769*9}

 6. 6 Koji je najveći petocifreni broj deljiv i sa 3 i sa 4?1
 7. 7 Koji je najmanji petocifreni broj deljiv sa 9 ali ne i deljiv sa 2?1
 8. 8 Koji je najmanji četvorocifreni broj deljiv i sa 3 i sa 5?1
 9. 9 Koji je najmanji šestocifreni broj deljiv sa 9 čije su sve cifre različite?1
 10. 10 Koji je najveći četvorocifreni broj deljiv sa 9 čije su sve cifre različite?1
 11. 11 Koji je najmanji trocifreni broj čija je prva cifra 5 i koji je deljiv sa 3?1
 12. 12 Koji je najmanji trocifreni broj čija je prva cifra 4 i koji je deljiv sa 9?1
 13. 13 Od cifara 0, 1, 2, 6 i 8 napravi najmanji mogući četvorocifreni broj čije se cifre ne ponavljaju i koji je deljiv sa 9.1
 14. 14 Od cifara 0, 1, 2, 6 i 8 napravi najveći mogući četvorocifreni broj čije se cifre ne ponavljaju i koji je deljiv sa 9.1
 15. 15 Od cifara 0, 1, 3, 5 i 7 napravi najmanji mogući četvorocifreni broj čije se cifre ne ponavljaju i koji je deljiv sa 3.1
Scroll Up