Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Izrazi sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj vrednost izraza.1

  \{8-(-21)+[10+(-12)-22]\}+(-14)+17

 2. 2 Izračunaj vrednost izraza.1

  20-[14+(-7)-9]+\{-21-[15-(-13)]\}

 3. 3 Izračunaj vrednost izraza.1

  [-89-(-51)-26-(-74)]\cdot(-43+39)

 4. 4 Izračunaj vrednost izraza.1

  [10-(-56)-43-26]\cdot(27+(-31))

 5. 5 Razlici brojeva –10 i 21 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 57 i –29.1
 6. 6 Od zbira brojeva 32 i –34 oduzmi apsolutni vrednost razlike brojeva 49 i –26.1
 7. 7 Izračunaj proizvod razlike i zbira brojeva 59 i –22.1
 8. 8 Izračunaj proizvod razlike i zbira brojeva –25 i 13.1
 9. 9 Količnik brojeva 330 i 30 pomnoži apsolutnom vrednošću razlike broja 12 i najmanjeg dvocifrenog negativnog broja.1
 10. 10 Količnik brojeva 270 i 27 pomnoži apsolutnom vrednošću zbira broja –54 i najvećeg dvocifrenog negativnog broja.1
 11. 11 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  a+(x-b+y-c)+a-(x+b+y-c) \\ \\ a=200, \quad b=127\quad i \quad x=-694

 12. 12 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  -b+(-y+c+a)-x-a-c+b \\ \\ x=-90\quad i \quad y=-101

 13. 13 Izračunaj proizvod svih neparnih brojeva čija apsolutna vrednost nije veća od 5.1
 14. 14 Izračunaj proizvod svih neparnih brojeva čija je apsolutna vrednost manja od 6 ali nije manja od 3.1
 15. 15 Izračunaj vrednost izraza.1

  -9+4\cdot [(11+(-3)):2]

 16. 16 Izračunaj vrednost izraza.1

  7+7\cdot [(-3+(-12)):(-3)]

 17. 17 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  2b\cdot (a+4c)-11 \\ \\ a=-9, \quad b=-8 \quad i \quad c=4

 18. 18 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  abc:(a+b+c) \\ \\ a=-1, \quad b=-6 \quad i \quad c=5

 19. 19 Izračunaj vrednost izraza.2

  [y-(x+(-4))]\cdot 7-10[-x+2y]:(-2) \\ \\ za \quad x=2 \quad i \quad y=10

 20. 20 Izračunaj vrednost izraza.1

  -4\cdot (a-b)-(b+4\cdot (-2)-a)\cdot 2 \\ \\ za \quad a=6 \quad i \quad b=7

Scroll Up