Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Izrazi sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj vrednost izraza.1

  -10-\{-15-[20-(-21)+(-19)+2]\}-(-19)

 2. 2 Izračunaj vrednost izraza.1

  \{[22-20-(-8)]+(-4)\}+8-21+6

 3. 3 Izračunaj vrednost izraza.1

  [10-(-56)-43-26]\cdot(27+(-31))

 4. 4 Izračunaj vrednost izraza.1

  [-81-(-52)-(-47)-27]\cdot(17+(-23))

 5. 5 Zbiru brojeva 10 i 46 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 13 i –16.1
 6. 6 Razlici brojeva –10 i 21 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 57 i –29.1
 7. 7 Izračunaj proizvod zbira i razlike brojeva –17 i –20.1
 8. 8 Izračunaj proizvod zbira i razlike brojeva –42 i –19.1
 9. 9 Apsolutnu vrednost količnika brojeva –100 i 10 pomnoži zbirom broja –65 i najvećeg dvocifrenog negativnog broja.1
 10. 10 Apsolutnu vrednost količnika brojeva 72 i –24 pomnoži zbirom broja –37 i najvećeg dvocifrenog negativnog broja.1
 11. 11 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  -c+(b-x-y+a)+(c+b+x)+y+a \\ \\ a=-1092, \quad b=-507\quad i \quad x=-634

 12. 12 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  -(a-b-c+y)+a-(b-x+c) \\ \\ x=400\quad i \quad y=-1457

 13. 13 Izračunaj proizvod svih brojeva čija je apsolutna vrednost manja od 5 ali nije manja od 2.1
 14. 14 Izračunaj proizvod svih neparnih brojeva čija je apsolutna vrednost manja od 6 ali nije manja od 3.1
 15. 15 Izračunaj vrednost izraza.1

  [(7+7):(-9+7)]\cdot 10

 16. 16 Izračunaj vrednost izraza.1

  -9+4\cdot [(11+(-3)):2]

 17. 17 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  -b\cdot (-a+3c)+17 \\ \\ a=11, \quad b=8 \quad i \quad c=3

 18. 18 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  abc:(a-b+c) \\ \\ a=-9, \quad b=7 \quad i \quad c=8

 19. 19 Izračunaj vrednost izraza.1

  (a-b)-(b+1\cdot (-6)-a)\cdot (-9) \\ \\ za \quad a=2 \quad i \quad b=8

 20. 20 Izračunaj vrednost izraza.2

  [y-(x+(-4))]\cdot 7-10[-x+2y]:(-2) \\ \\ za \quad x=2 \quad i \quad y=10

Scroll Up