Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Izrazi sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj vrednost izraza.1

  \{8-(-21)+[10+(-12)-22]\}+(-14)+17

 2. 2 Izračunaj vrednost izraza.1

  11+\{[10+9+(-8)]+21+(-6)\}+(-22)

 3. 3 Izračunaj vrednost izraza.1

  [-90+15+79+(-12)]\cdot(12-(-3))

 4. 4 Izračunaj vrednost izraza.1

  [-40-20-23-(-64)]\cdot(-9+14)

 5. 5 Razlici brojeva 13 i 53 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 38 i 50.1
 6. 6 Zbiru brojeva 23 i –46 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 64 i 32.1
 7. 7 Izračunaj proizvod zbira i razlike brojeva –17 i –20.1
 8. 8 Izračunaj proizvod razlike i zbira brojeva 59 i –22.1
 9. 9 Količnik brojeva 64 i 32 pomnoži apsolutnom vrednošću razlike broja 42 i najmanjeg dvocifrenog negativnog broja.1
 10. 10 Količnik brojeva 270 i 27 pomnoži apsolutnom vrednošću zbira broja –54 i najvećeg dvocifrenog negativnog broja.1
 11. 11 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  y-(-b+x+a-c-y)-b-x+(a-c) \\ \\ x=-610, \quad y=121\quad i \quad c=104

 12. 12 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  -b+x-a-(c+y+b)-x+a-(c-y) \\ \\ b=-1366, \quad c=-1179\quad i \quad y=763

 13. 13 Izračunaj proizvod svih brojeva različitih od nule čija apsolutna vrednost nije veća od 4.1
 14. 14 Izračunaj proizvod svih neparnih brojeva čija je apsolutna vrednost manja od 6 ali nije manja od 3.1
 15. 15 Izračunaj vrednost izraza.1

  1+8\cdot [(-17+(-13)):5]

 16. 16 Izračunaj vrednost izraza.1

  7+7\cdot [(-3+(-12)):(-3)]

 17. 17 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  abc:(a-b+c) \\ \\ a=-9, \quad b=7 \quad i \quad c=8

 18. 18 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  13-3(x-y+4z) \\ \\ x=-8, \quad y=6 \quad i \quad z=-9

 19. 19 Izračunaj vrednost izraza.1

  (a-b)-(b+(-6)-a)\cdot 10 \\ \\ za \quad a=-5 \quad i \quad b=3

 20. 20 Izračunaj vrednost izraza.1

  [y-(x+(-6))]\cdot 9-(-9)\cdot [4x+(-3)y]:(-9) \\ \\ za \quad x=9 \quad i \quad y=3

Scroll Up