Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Izrazi sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj vrednost izraza.1

  15-16-\{13-[-16-5-22]\}-(-14)

 2. 2 Izračunaj vrednost izraza.1

  -10-\{-15-[20-(-21)+(-19)+2]\}-(-19)

 3. 3 Izračunaj vrednost izraza.1

  [9-52-(-59)-35]\cdot(-33+44)

 4. 4 Izračunaj vrednost izraza.1

  [-55+74+(-42)+22]\cdot(-83-(-75))

 5. 5 Razlici brojeva 13 i 53 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 38 i 50.1
 6. 6 Zbiru brojeva 23 i –46 dodaj apsolutnu vrednost zbira brojeva 64 i 32.1
 7. 7 Izračunaj proizvod zbira i razlike brojeva –42 i –19.1
 8. 8 Izračunaj proizvod zbira i razlike brojeva 43 i –1.1
 9. 9 Apsolutnu vrednost količnika brojeva –192 i 16 pomnoži razlikom broja –83 i najmanjeg dvocifrenog negativnog broja.1
 10. 10 Apsolutnu vrednost količnika brojeva 33 i 11 pomnoži zbirom broja –9 i najvećeg dvocifrenog negativnog broja.1
 11. 11 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  (c+b-x+a-y)-c-a-b \\ \\ x=-129\quad i \quad y=578

 12. 12 Uprosti dati izraz pa izračunaj njegovu vrednost za date vrednosti promenljivih.1

  (a+b-x+y)-c-(a-b-x)-y+c \\ \\ a=-1489, \quad b=-987\quad i \quad c=109

 13. 13 Izračunaj proizvod svih brojeva čija je apsolutna vrednost manja od 5 ali nije manja od 2.1
 14. 14 Izračunaj proizvod svih parnih brojeva različitih od nule čija je apsolutna vrednost manja od 6.1
 15. 15 Izračunaj vrednost izraza.1

  [(6+9):(-7+4)]\cdot (-2)

 16. 16 Izračunaj vrednost izraza.1

  -9+4\cdot [(11+(-3)):2]

 17. 17 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  13-3(x-y+4z) \\ \\ x=-8, \quad y=6 \quad i \quad z=-9

 18. 18 Izračunaj vrednost izraza za date vrednosti promenljivih.1

  2b\cdot (a+4c)-11 \\ \\ a=-9, \quad b=-8 \quad i \quad c=4

 19. 19 Izračunaj vrednost izraza.1

  [y-(x+(-4))]-5[4x+(-2)y]:10 \\ \\ za \quad x=-2 \quad i \quad y=-1

 20. 20 Izračunaj vrednost izraza.1

  [y-(x+(-2))]\cdot (-7)-6\cdot 4x:(-6) \\ \\ za \quad x=-9 \quad i \quad y=-4

Scroll Up