Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Izrazi sa decimalnim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj.1

  7-3\cdot \left( {36,556:4,94-19,716:3,72} \right)

 2. 2 Izračunaj.1

  87-11\cdot \left( {0,56\cdot 2,6+3,87\cdot 1,1} \right)

 3. 3 Izračunaj.1

  \left( {65,736:6,64-4,2\cdot 2,15} \right)\cdot 36,5

 4. 4 Izračunaj.1

  \left( {3,52\cdot 2,6-1,48\cdot 0,9} \right):0,4-15,88

 5. 5 Izračunaj.1

  5:\dfrac{0,25\cdot 14}{8}

 6. 6 Izračunaj.1

  \dfrac{7,539}{2,1}

 7. 7 Izračunaj.1

  10:\left( {\dfrac{{2:\left( {2,5-2,2} \right)}}{{1,2\cdot \left( {1,4+3,6} \right)}}+\dfrac{{\left( {4,8-2,4} \right)\cdot 40}}{{8\cdot \left( {7,3-6,1} \right)}}} \right)+2,73\cdot 4,5+8,67

 8. 8 Izračunaj.1

  \left[ {\left( {9,324:2,8+1,486} \right):4,3+1,5:1,2} \right]\cdot \left( {16,56:3,6} \right)

Scroll Up