Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Jednačine sa decimalnim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Reši jednačinu.1

  x-4,61=1,01

 2. 2 Reši jednačinu.1

  x+2,43=8

 3. 3 Reši jednačinu.1

  x:3,86=1,2

 4. 4 Reši jednačinu.1

  0,03\cdot a=0,168

 5. 5 Reši jednačinu.1

  2,35+\left( {6,3-x} \right)=6,97

 6. 6 Reši jednačinu.1

  6,4\cdot a-22,785:0,7=5,21

 7. 7 Koji broj treba dodati proizvodu brojeva 7,3 i 8,2 da bi se dobio broj 76,56?1
 8. 8 Koji broj treba oduzeti od količnika brojeva 26,447 i 4,99 da bi se dobio broj 3,9?1
 9. 9 Mile, Pera i Žika su brali kruške i ukupno su ubrali 8,71 kg krušaka. Mile je ubrao 3,42 kg, a Pera 1,2 puta više od njega. Koliko kilograma krušaka je ubrao Žika?1
Scroll Up