Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Jednačine sa decimalnim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Reši jednačinu.1

  1,73+x=3,5

 2. 2 Reši jednačinu.1

  2,24+x=5,56

 3. 3 Reši jednačinu.1

  2,9\cdot a=28,652

 4. 4 Reši jednačinu.1

  x\cdot 9,3=54,126

 5. 5 Reši jednačinu.1

  4,1\cdot a-12,29:2=22,35

 6. 6 Reši jednačinu.1

  28,495:\left( {a-9,64} \right)=4,1

 7. 7 Koji broj treba oduzeti od proizvoda brojeva 4,7 i 9,2 da bi se dobio broj 7,43?1
 8. 8 Koji broj treba dodati količniku brojeva 19,44 i 2,4 da bi se dobio broj 18,13?1
 9. 9 Marko, Strahinja i Stefan su se trkali do škole. Marko je došao do škole za 5,65 min, a Strahinja je bio 1,2 puta brži od njega. Za koliko minuta je Stefan stigao do škole, ako je zbir njihovi vremena 17,78 min?1
Scroll Up