Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Konstrukcije trouglova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Konstruiši trougao čije dve stranice dužina 9 cm i 6 cm obrazuju ugao od 60°. Lenjirom izmeri treću stranicu trougla. Koliko približno iznosi dužina treće stranice trougla?1
 2. 2 Konstruiši trougao koji ima stranice od 70 mm i 7 cm i ugao koji zaklapaju ove dve strane od 51°. Lenjirom izmeri treću stranicu trougla. Koliko približno iznosi dužina treće stranice trougla?1
 3. 3 Konstruiši trougao ako je jedna njegova stranica duga 10 cm, a uglovi nalegli na toj stranici imaju mere od 45° i 60°. Lenjirom izmeri dužinu stranice naspram ugla od 60° pa od ponuđenih vrednosti obeleži vrednost približnu dužini izmerene stranice.1
 4. 4 Trougao ima uglove od 22°30′ i 30° koji naležu na stranicu dužine 8 cm. Konstruiši ovaj trougao, pa lenjirom izmeri dužinu stranice naspram ugla od 30°. Od ponuđenih vrednosti obeleži vrednost približnu dužini izmerene stranice.1
 5. 5 Konstruiši trougao čije stranice imaju dužine od 9 cm, 10 cm i 11 cm. Uglomerom izmeri meru ugla naspram stranice 11 cm. Od ponuđenih mera obeleži onu koja je približna meri izmerenog ugla.1
 6. 6 Trougao obima 30 cm ima dve stranice dužina 9 cm i 11 cm. Konstruiši ovaj trougao pa uglomerom izmeri meru ugla naspram stranice od 11 cm. Od ponuđenih mera uglova izaberi onu koja je najpribližnija izmerenom uglu.1
 7. 7 Konstruiši trougao čije su dve stranice dužina 5 cm i 10 cm i ugao naspram stranice od 10 cm ima meru od 131°. Lenjirom izmeri dužinu treće stranice trougla pa od ponuđenih odaberi onu dužinu koja je najpribližnija dužini treće stranice trougla.1
 8. 8 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga na papir bez linija i kvadratića prenošenjem sve tri stranice precrtanog trougla konstruiši nemu podudaran trougao.1
  konstrukcije-trouglova-8-3-1
 9. 9 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga na papir bez linija i kvadratića prenošenjem jednog ugla i dve stranice precrtanog trougla konstruiši nemu podudaran trougao.1
  konstrukcije-trouglova-8-3-1
 10. 10 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga na papir bez linija i kvadratića prenošenjem jedne stranice i dva ugla precrtanog trougla konstruiši nemu podudaran trougao.1
  konstrukcije-trouglova-8-1-3
Scroll Up