Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Kružnica i krug

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Rastojanje od bilo koje tačke na kružnici do centra kružnice mora biti manje od poluprečnika te kružnice.1
 2. 2 Kružnica i krug su isti geometrijski objekti i među njima nikakve razlike.1
 3. 3 Obeleži tačke koje na datoj slici pripadaju krugu oivičenog kružnicom k.1
  kruznica-i-krug-2-1
 4. 4 Obeleži tačke koje na datoj slici pripadaju kružnici k.1
  kruznica-i-krug-2-3
 5. 5 Na slici su prikazane četiri kružnice. Koje je boje kružnica koja se može obeležiti sa k(B, AB)1
  kruznica-i-krug-3-1
 6. 6 Na slici su prikazane četiri kružnice. Koje je boje kružnica koja se može obeležiti sa k(D, ED)1
  kruznica-i-krug-3-1
 7. 7 U svesci sa kvadratićima precrtaj pravu i datu tačku, a zatim nacrtaj kružnicu k(O, 3 cm), O∈q koja sadrži tačku A.1

  Prilikom precrtavanja vodi računa o tome koliko je kvadratića tačka udaljena od prave. Klikni na sliku za uvećanje.

  kruznica-i-krug-4-2
 8. 8 U svesci sa kvadratićima precrtaj pravu i datu tačku, a zatim nacrtaj kružnicu k(O, 4 cm), O∈q koja sadrži tačku A.1

  Prilikom precrtavanja vodi računa o tome koliko je kvadratića tačka udaljena od prave. Klikni na sliku za uvećanje.

  kruznica-i-krug-4-2
Scroll Up