Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Kružnica i krug

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Kada je kružnica k obeležena kao k(S, r) tada se centar kružnice nalazi u tački:1
 2. 2 U svesci pomoću šestara nacrtaj i obeleži kružnicu k poluprečnika r=4 cm.1
 3. 3 Obeleži tačke koje na datoj slici pripadaju krugu oivičenog kružnicom k.1
  kruznica-i-krug-2-2
 4. 4 Obeleži tačke koje na datoj slici pripadaju kružnici k.1
  kruznica-i-krug-2-3
 5. 5 U svesci nacrtaj pravu p i na njoj tačke A, B i C, a zatim šestarom konstruiši kružnicu k(C, BC).1
 6. 6 Na slici su prikazane četiri kružnice. Koje je boje kružnica koja se može obeležiti sa k(B, BC)1
  kruznica-i-krug-3-1
 7. 7 U svesci sa kvadratićima precrtaj pravu i date tačke, a zatim nacrtaj kružnicu k(O, 4 cm), O∈s koja sadrži tačke A i B.1

  Prilikom precrtavanja vodi računa o tome koliko je kvadratića tačka udaljena od prave. Klikni na sliku za uvećanje.

  kruznica-i-krug-4-4
 8. 8 U svesci sa kvadratićima precrtaj pravu i datu tačku, a zatim nacrtaj kružnicu k(O, 3 cm), O∈q koja sadrži tačku A.1

  Prilikom precrtavanja vodi računa o tome koliko je kvadratića tačka udaljena od prave. Klikni na sliku za uvećanje.

  kruznica-i-krug-4-1
Scroll Up