Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Kružnica i prava

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj kružnicu k i pravu p tako da kružnica i prava imaju jednu zajedničku tačku.1
 2. 2 U svesci nacrtaj kružnicu k i pravu p tako da kružnica i prava nemaju zajedničkih tačaka.1
 3. 3 U svesci konstruiši kružnicu k (O, 5 cm) i pravu s tako da prava dodiruje kružnicu u tački C.1
 4. 4 U svesci konstruiši kružnicu k (S, 5 cm) i pravu p tako da prava preseca liniju kružnice u tačkama C i B.1
 5. 5 U svesci nacrtaj kružnicu k(O, 5 cm) i na njoj tačku A, a zatim nacrtaj prave p i q takve da je:1

  A\in p \\ \\ O\in p \\ \\ k\cap q=\{ B \} \\ \\ p\cap q=\{ B \}

 6. 6 U svesci nacrtaj kružnicu k(S, 4 cm) i prave a i b tako da važi:1

  a\cap b=\{ C \} \\ \\ k\cap a=\{ A,~C \} \\ \\ k\cap b=\{ B,~C \}

 7. 7 Tačka u kojoj tangenta dodiruje kružnicu zove:1
 8. 8 Tangenta i kružnica mogu imati najmanje tri zajedničke tačke.1
Scroll Up