Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Međusobni položaji kružnica i krugova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj kružnice k₁ i k₂ za koje važi da je:1

  {k}_{1} \cap {k}_{2}=\varnothing

 2. 2 Šta od ponuđenog opisuje položaj kružnica sa slike?1
  medjusobni-polozaj-kruznica-i-krugova-1-5
 3. 3 Šta od potrebno upisati u kružić kako bi relacija važila za datu sliku?1

  {k}_{1} \cap {k}_{2}=\{ \bigcirc \}~~\text{i}~~{K}_{1} \cap {K}_{2}={K}_{2}

  medjusobni-polozaj-kruznica-i-krugova-1-4
 4. 4 Šta od potrebno upisati u kružić kako bi relacija važila za datu sliku?1

  {k}_{1} \cap {k}_{2}=\{ A,~\bigcirc \}

  medjusobni-polozaj-kruznica-i-krugova-1-3
 5. 5 U svesci konstruiši kružnice k₁(A, r₁) i k₂(B, r₂) za koje važi:1

  {r}_{1}=40~mm~~\text{i}~~{r}_{2}=3~cm \\ \\ {k}_{1}\cap {k}_{2}=\{ C,~D \}

 6. 6 U svesci konstruiši kružnice k₁(A, r₁) i k₂(B, r₂) za koje važi:1

  {r}_{1}=40~mm~~\text{i}~~{r}_{2}=55~mm \\ \\ {k}_{1}\cap {k}_{2}=\{ F \}~~\text{i}~~{K}_{1}\cap {K}_{2}={K}_{1}

 7. 7 Poluprečnik kružnice k₁ je četiri puta veći od poluprečnika kružnice k₂ . Rastojanje između njihovih centara iznosi 12 cm. Odredi dužinu poluprečnika manje kružnice ako se one dodiruju iznutra.1
 8. 8 Poluprečnik kružnice k₁ je četiri puta veći od poluprečnika kružnice k₂ . Rastojanje između njihovih centara iznosi 12 cm. Odredi dužinu poluprečnika veće kružnice ako se one dodiruju iznutra.1
Scroll Up