Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Međusobni položaji kružnica i krugova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Šta od ponuđenog opisuje položaj kružnica sa slike?1
  medjusobni-polozaj-kruznica-i-krugova-1-1
 2. 2 U svesci nacrtaj kružnice k₁ i k₂ za koje važi da je:1

  {k}_{1} \cap {k}_{2}=\varnothing ~~\text{i}~~{K}_{1} \cap {K}_{2}={K}_{2}

 3. 3 Šta od potrebno upisati u kružić kako bi relacija važila za datu sliku?1

  {k}_{1} \cap {k}_{2}=\varnothing ~~\text{i}~~{K}_{1} \cap {K}_{2}= \bigcirc

  medjusobni-polozaj-kruznica-i-krugova-1-5
 4. 4 Šta od potrebno upisati u kružić kako bi relacija važila za datu sliku?1

  {k}_{1} \cap {k}_{2}=\bigcirc

  medjusobni-polozaj-kruznica-i-krugova-1-1
 5. 5 U svesci konstruiši kružnice k₁(A, r₁) i k₂(B, r₂) za koje važi:1

  {r}_{1}=5~cm~~\text{i}~~{r}_{2}=30~mm \\ \\ {K}_{1}\cap {K}_{2}=\varnothing

 6. 6 U svesci konstruiši kružnice k₁(A, r₁) i k₂(B, r₂) za koje važi:1

  {r}_{1}=7~cm~~\text{i}~~{r}_{2}=20~mm \\ \\ {k}_{1}\cap {k}_{2}=\varnothing ~~\text{i}~~{K}_{1}\cap {K}_{2}={K}_{2}

 7. 7 Poluprečnik kruga K₁ je pet puta veći od poluprečnika kruga K₂ . Rastojanje između njihovih centara iznosi 20 cm. Odredi dužinu poluprečnika većeg kruga ako se njihove kružnice dodiruju iznutra.1
 8. 8 Poluprečnik kružnice k₁ je četiri puta veći od poluprečnika kružnice k₂ . Rastojanje između njihovih centara iznosi 10 cm. Odredi dužinu poluprečnika veće kružnice ako se one dodiruju spolja.1
Scroll Up