Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Mnogougao

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Precrtaj tačke sa slike u svesku pa spoji tačke tako da dobiješ mnogougao. Koji je mnogougao je dobijen?1
  mnogougao-1-9
 2. 2 Precrtaj tačke sa slike u svesku pa spoji tačke tako da dobiješ mnogougao. Koji je mnogougao je dobijen?1
  mnogougao-1-8
 3. 3 Pod kojim slovom se na slici nalaze mnogouglovi čiji je presek trougao?1
  mnogougao-2-2
 4. 4 Pod kojim slovom se na slici nalaze mnogouglovi čiji je presek duž?1
  mnogougao-2-2
 5. 5 Kojim bojama su na slici prikazani nekonveksni mnogouglovi?1
  mnogougao-3-3
 6. 6 Kojim bojama su na slici prikazani nekonveksni mnogouglovi?1
  mnogougao-3-1
Scroll Up